Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán theo thỏa thuận cụ thể của 02 bên, với hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản.