Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích thu thập thông tin

*.Thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 2. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến hàng hóa của chúng tôi.
 3. Hỗ trợ cần thiết khi Khách hàng sử dụng hàng hóa của chúng tôi.

*.Thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ như:

 1. Kiểm soát người truy cập, sử dụng hàng hóa của chúng tôi
 2. Phân tích và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi;
 3. Nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài những mục đích đề cập trên,chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

– Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin của Khách hàng mà Hộ Kinh doanh Tấn Lộc sẽ thu thập bao gồm:

 1. Họ tên;
 2. Số điện thoại;
 3. Email;
 4. Địa chỉ thường trú.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho chúng tôi.

– Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 1. a)         Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi;
 2. b)         Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 3. c)         Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa chúng tôi và Khách hàng;
 4. d)         Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng;
 5. e)        Thông báo về các thông tin tuyển dụng của chúng tôi nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo;
 6. f)        Đánh giá và phân tích thị trường, dịch vụ của chúng tôi;
 7. h)       Các nội dung khác mà chúng tôi được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

– Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

– Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 11/34 Trần Qúy Cáp, tp Huế

Web: http://xedulichhue.info/

Tel/Fax: 0913923252

– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

– Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho chúng tôi.